Dopingové látky

Co vlastně je genový doping? Podle definice Světové antidopingové agentury (WADA, World Antidoping Agency) uveřejněné v roce 2001 je genový doping definován jako ¨non-terapeutické použití genů,...
Doping je v úzkém slova smyslu definován jako používání zakázaných látek nebo metod sloužících ke zvyšování sportovní výkonnosti. Je to však definice relativní, neboť seznamy zakázaných látek se...
Hlavní boom dopingových látek přišel po 2. světové válce v souvislosti s rozvojem vědy, sportovní medicíny i vrcholového sportu. Jako první masově užívané dopingové látky přišly na scénu právě...
Testosteron vzniká podobně jako všechny tzv. anabolické steroidní hormony z cholesterolu (viz níže uvedené schéma syntézy testosteronu). Cholesterol je univerzálním substrátem nejen pro tyto hormony...
Anabolika jsou odvozena od mužského pohlavního hormonu testosteronu, který má dvě hlavní vlastnosti. Jsou to zejména tzv. vlastnosti androgenní zodpovědné za to, čemu říkáme sekundární pohlavní...
Anabolický efekt testosteronu je nepochybný. Ačkoli neexistuje mnoho kontrolovaných studií, protože je eticky velmi obtížné takové studie provádět, některá data skutečně máme k dispozici. V roce 1996...
Z literatury vyplývá, že většina (zejména nevrcholových) sportovců se při dávkování anabolik řídí pouze zkušenostmi jiných, spoléhají se na pověsti tradované v různých obskurních článcích, které se...
Tato část je patrně nejvýznamnější z celého souboru článků o anabolických steroidech a každý, kdo jen trochu uvažuje o užívání těchto látek, by se měl důkladně seznámit s následujícími fakty. S...
Jako prohormony označujeme látky hormonální povahy, které slouží jako tzv. prekurzory (výchozí látky), z kterých posléze vzniká finální účinný hormon. V případě anabolických prohormonů se jedná o...
Androstendion a také androstendiol patří mezi velmi populární anabolické prohormony, zejména pro jejich volný prodej ve Spojených státech. V roce 1998 přiznal americký basebalista St. Louis Cardinals...

Stránky