civilizační nemoci

Odpověď je na první pohled celkem jednoduchá, nejíst sladké. Ovšem správná odpověď v sobě skrývá mnohem více aspektů. Celou problematiku komplexně shrnuje Doporučený postup České diabetologické...
Není asi velkým překvapením tvrzení, že lidé stále více tloustnou. Mnohem větším překvapením je fakt, že tento trend má globální charakter a lidé tloustnou na celém světě, a to prakticky i v zemích s...
Zdánlivě nepatřičná otázka, málokdo včetně lékařů si takovou souvislost umí představit a pokud ano, tak jen obtížně vysvětlit. Podle nejnovějších lékařských výzkumů však tato souvislost opravdu...
Je obecně známo, že vysoký krevní tlak velmi dobře reaguje na dietní opatření. Koneckonců, lékařské kapacity vyvinuly pro tyto nemocné speciální dietu nazývanou v anglosaské literatuře DASH (Dietary...
Minimální potřeba soli je u člověka uváděna na 0,5 g denně. Naše spotřeba tuto hranici však mnohonásobně přesahuje. V době kamenné člověk přijímal zhruba 0,5-3 g soli/den, v současnosti v ...
Definice: Celiakie je tzv. autoimunitní onemocnění charakterizované nesnášenlivostí lepku obsaženého v obilí, které se projevuje poškozením tenkého střeva. Příčina onemocnění: Termín autoimunitní v ...
Ano, pocit hladu je opravdu zprostředkován hormonálně. Ačkoli mechanismy vedoucí k pocitům hladu, sytosti a uspokojení z jídla jsou velmi složité, je beze všech pochybností, že jsou výrazně...
Bulimie (bulimia nervosa) je psychiatrické onemocnění charakterizované poruchou příjmu potravy ve smyslu záchvatů žravosti. Ačkoli má příbuznost s mentální anorexií, jedná se o odlišné onemocnění....
Do této skupiny nemocí jsou řazeny všechny ostatní poruchy příjmu potravy nespadající pod diagnózu mentální anorexie nebo bulimie. Jedná se o nemoci připomínající mentální anorexii, ale pacientky...
Syndrom dráždivého tračníku, někdy nazývaný syndrom dráždivého střeva, je typickou funkční poruchou střeva patřící do velké skupiny tzv. psychosomatických onemocnění (tedy onemocnění, na jejich...

Stránky