cukrovka

Odpověď je na první pohled celkem jednoduchá, nejíst sladké. Ovšem správná odpověď v sobě skrývá mnohem více aspektů. Celou problematiku komplexně shrnuje Doporučený postup České diabetologické...
Zdánlivě nepatřičná otázka, málokdo včetně lékařů si takovou souvislost umí představit a pokud ano, tak jen obtížně vysvětlit. Podle nejnovějších lékařských výzkumů však tato souvislost opravdu...
Stejní autoři, kteří prezentovali v lednu letošního roku studii o vztahu mezi trváním spánku a obezitou (viz článek Nedostatek spánku je spojen s rizikem obezity), zveřejnili před týdnem výsledky...
Podle posledních lékařských výzkumů mají starší muži s vyššími hladinami selenu v krvi nižší riziko rozvoje poruch metabolismu glukózy, a tedy i cukrovky. Tyto závěry vycházejí ze studie...
Obezita je sdružena s vyššími hladinami krevních tuků v krvi. Konkrétně se jedná o hypercholesterolémii, vyšší hladiny triacylglycerolů (triglyceridů) v krvi, nízké hladiny ¨hodného¨ HDL cholesterolu...

Stránky