diety

Každý z nás jistě slyšel nespočet pouček, jak nejlépe zhubnout, nebo naopak, co způsobuje tloustnutí. Tímto tématem se zabývali dvě přední americké dietoložky, Christine Rosenbloom a Roberta Duyff....
Odpověď je vcelku jednoznačná. Pokud vynecháváme pravidelně snídani, máme mnohem větší riziko nadváhy a obezity, než pokud jíme pravidelně a snídani máme bohatou. Lide, kteří vynechávají snídani se...
Diety s nízkým obsahem tuků jsou obecně doporučovány ke snižování nadváhy, ale i vysokých hladin krevních tuků, zejména cholesterolu a triacylglycerolů (triglyceridů). Je ovšem také známo, že dieta s...
Přesně k tomuto závěru dospěli američtí lékaři, kteří sledovali téměř 1700 obézních pacientů. Ti, kteří si dle rady lékařů vedli pečlivé záznamy, co a kolik toho přesně snědli, zhubli za šest měsíců...
Další důkaz potvrzující tento v poslední době stále více prokazovaný vztah přinesla studie prezentovaná na letošní výroční konferenci amerických endokrinologů. Pokud pravidelně snídáte bohaté snídaně...
Rádi jíte zdravě, máte rádi ovoce, zeleninu, ale vegetariánství je pro vás nepřijatelné? Máte rádi maso, i když víte, že vysoká konzumace červeného masa je spojena s celou řadou civilizačních nemocí...
Pojmem Středozemní dieta se v širším slova smyslu obecně rozumí strava konzumovaná v zemích obklopujících Středozemní moře. Situace je však trochu složitější, uvědomíme-li si, kolik národů s...
V říjnovém čísle prestižního evropského časopisu Journal of Hepatology vyjdou články švýcarských a izraelských lékařů popisujících případy těžkého poškození jater u jedinců užívajících dietní...
Podle orientální filosofie existují dva základní protikladné principy, Yin a Yang, které regulují celý vesmír a všechny fenomény jsou vytvářeny jejich vzájemným působením. Snaha o dosažení rovnováhy...
Pojem vegetariánství je široce používán u stravy, která zcela nebo částečně vylučuje živočišné potraviny.  Vegetariáni se dále rozdělují na:  semivegetariány, kteří odmítají červené maso, ale jedí...

Stránky