Analýza složení těla

Proč je dobré znát složení těla?

Analýza je důležitá součást při výživovém poradenství, poznáme tím úspěšnost režimové úpravy, protože pouhé vážení neodhalí stav svalové a tukové tkáně. Tato procedura je základním vstupním bodem pro jakoukoliv úpravu váhy nebo sportovní výkonnosti.

 

Ilustrační obrázek analýzy těla

 • Úplná analýza složení těla na přístroji InBody 230
 • Kompletní přeměření tělesných parametrů
 • Rozbor a interpretace výsledků
 • Vypracování komplexní zprávy
 • Cena 1000 Kč za celou proceduru 
 • Rozšířená licence aplikace Sportvital Nutrition na 3 měsice ZDARMA

 

 

 

 

 

 Cena: od 300 Kč 

Komu je určena analýza složení těla?

Lidem, kteří chtějí upravit svou váhu a dlouhodobě si ji udržet. Opakovaná měření po režimové úpravě jídelníčku a pohybových aktivit posoudí zejména, k jakým došlo změnám v rozložení  tukové a svalové tkáně.

 • Sportovcům, kteří chtějí znát množství a rozložení svalové hmoty, svalovou rovnováhu. Změny v nárůstu svalové hmoty po delších tréninkových cyklech 2-3 měsíců.
 • Při rekonvalescenci po zranění (operaci) lze sledovat změny v množství svalové tkáně.
 • Dětem od tří let, přístroj porovnává stupeň rozvoje tělesných parametrů vzhledem k průměrným hodnotám dětí stejného věku.

 

Co je důležité vědět před měřením?

Měření je velmi rychlé trvá kolem 30 s. Měřená osoba je na boso, je oblečená (přístroj odečte váhu oblečení). Analýzu nesmí podstoupit pouze osoby s kardiostimulátorem, lidé s amputací končetiny. Přístroj má programové vybavení pro osoby od 3 – 99 let a s váhou do 250 kg.

 • Před analýzou je nutné dodržet následující zásady, aby výsledky byly co nejpřesnější.
 • 2 hodiny před měřením nekonzumovat větší množství jídla. 
 • Den před měřením nepožívat alkohol.
 • V den analýzy se zdržet cvičení a větší fyzické námahy.
 • Nesprchovat se těsně před vyšetřením, popř. si otřít i pot z rukou a nohou.
 • Nedoporučujeme ženám se nechat měřit při menstruaci, jelikož nezískají analýzou zcela přesné údaje. Dochází ke změně obsahu vody v těle, která by měla na složení těla vliv.
 • Nedodržení těchto zásad může zkreslit výsledky měření.

Ceny a varianty

 

 • Základní analýza - bez rozboru výsledků (rychlé přeměření cca 15 min) + vytištěný výsledkový list: 300,- Kč
 • Rozbor výsledků (cca 30 min) + vytištěný výsledkový list: 400,- Kč
 • Rozšířená analýza složení těla (cca 30 min) – s interpretací v poradně, detailní rozbor 8 snímků + vytištěný výsledkový list, případně srovnání předchozích měření: 500,-Kč
 • Kompletní analýza složení těla (cca 60 min - s interpretací výsledků a vypracování komplexní zprávy v PDF: 1000,- Kč
 • Balíček 5 následných měření:  1200,- Kč
 • Balíček 10 následných měření:  2000,- Kč

Co diagnostickým měřením zjistíme?

Posoudíme Vaši hmotnost a případnou nadváhu (podváhu) unikátní bioimpedanční metodou na vysoce přesném přístroji InBody 230.

Stanovíme tyto parametry:

 • BMI (body mass index), který ukazuje, zda je vaše hmotnost přiměřená k výšce vašeho těla a věku.
 • Procento tělesného tuku, které odpovídá množství celkového tělesného tuku a rovněž nitroútrobního, který běžnými metodami nelze zjistit. Jeho nadměrné množství představuje závažný rizikový faktor kardio-vaskulárních chorob.
 • Poměr obvodu boků a pasu (WHR), důležitý parametr odrážející zdravotní rizika spojená s rozložením tuku těla.
 • Bazální metabolismus (BMR) jako indikátor aktivity svalové hmoty, energetické náročnosti klidových funkcí organismu a stupně využití energie uložené v těle resp. přijímané potravou. Hodnota BMR ukazuje, jakým způsobem váš organizmus „pálí“ energetické zdroje.
 • Složení těla - přístroj InBody 230 s vysokou přesností stanoví, kolik kilogramů/procent z vaší celkové hmotnosti tvoří svalová a tuková tkáň, bílkoviny, spolu s její distribucí v těle.
 • Stanovíme proporcionalitu Vaší postavy z hlediska poměru horní a dolní poloviny těla resp. jejich pravé a levé strany a stanovíme případné svalové dysbalance. Vyhodnotíme případné riziko kardiovaskulárních i dalších civilizačních nemocí (včetně metabolického syndromu, cukrovky, vysokého krevního tlaku aj.)

Na základě přesných diagnostických výsledků,

stanovíme vaši ideální hmotnost, kolik kilogramů svalů a tuku je vhodné přibrat nebo zredukovat.

Co od nás získáte

Každý klient obdrží PDF dokument zhruba v rozsahu 11 stran, s grafickými výstupy měření, interpretací dat a celkovým hodnocením.

Získané výsledky jsou důvěrné a jsou uloženy na zabezpečeném serveru společnosti Sportvital s.r.o., která ručí za jejich bezpečnost.

Podrobná analýza složení těla.

Analýzu složení těla provádíme na vysoce přesném diagnostickém přístroji InBody 230. Technologií DSM-BIA jihokorejského přístroje InBody 230 lze velmi spolehlivě sledovat výše uváděné parametry, spolehlivost měření byla opakovaně potvrzena srovnáním s měřeními na super-sofistikovaných zařízeních, jako je např. DEXA (dual energy X-ray absorptiometry)

 

publikováno: 07.01.2015   napsal/a: Prof. MUDr. Libor Vitek PhD