Civilizační nemoci

Refluxní nemoc jícnu
Refluxní choroba jícnu, někdy označována jako gastroezofageální refluxní nemoc (z anglického GERD, gastroesophageal reflux disease) je onemocnění, kdy dochází ke zpětnému toku žaludečního obsahu do...
Alergie
Alergie se v posledních desetiletích zařadily mezi běžné civilizační choroby. Podle dostupných dat se v ČR za posledních sto let počet alergiků zvýšil z půl procenta populace na více než 25 procent...
je relativně nová, do určité míry kontroverzní nosologická jednotka řazená do spektra onemocnění vyvolaných lepkem. Projevuje se gastrointestinálními i extraintestinálními příznaky v návaznosti na...
Je obecně známo, že příjem soli potravou úzce souvisí s rizikem vysokého krevního tlaku (arteriální hypertenze). Příjem soli tak ohrožuje zdraví poškozováním srdce a cév a zvyšuje rizika srdečních i...
Definice: Celiakie je tzv. autoimunitní onemocnění charakterizované nesnášenlivostí lepku obsaženého v obilí, které se projevuje poškozením tenkého střeva. Příčina onemocnění: Termín autoimunitní v ...
Syndrom dráždivého tračníku, někdy nazývaný syndrom dráždivého střeva, je typickou funkční poruchou střeva patřící do velké skupiny tzv. psychosomatických onemocnění (tedy onemocnění, na jejich...