Civilizační nemoci

je relativně nová, do určité míry kontroverzní nosologická jednotka řazená do spektra onemocnění vyvolaných lepkem. Projevuje se gastrointestinálními i extraintestinálními příznaky v návaznosti na...
Je obecně známo, že příjem soli potravou úzce souvisí s rizikem vysokého krevního tlaku (arteriální hypertenze). Příjem soli tak ohrožuje zdraví poškozováním srdce a cév a zvyšuje rizika srdečních i...
Definice: Celiakie je tzv. autoimunitní onemocnění charakterizované nesnášenlivostí lepku obsaženého v obilí, které se projevuje poškozením tenkého střeva. Příčina onemocnění: Termín autoimunitní v ...
Syndrom dráždivého tračníku, někdy nazývaný syndrom dráždivého střeva, je typickou funkční poruchou střeva patřící do velké skupiny tzv. psychosomatických onemocnění (tedy onemocnění, na jejich...