Cukrovka

Zajímavé a poměrně překvapivé doporučení pro lidi trpící cukrovkou přichází od vědců ze Spojených států. Posilujte! Po mnoho let doporučovali lékaři pacientům s cukrovkou lehké aerobní aktivity jako...
O tom, že káva a čaj nejsou vůbec škodlivé, se hovoří již dlouhou dobu, známé jsou i předchozí práce, které dávaly do souvislosti příjem kávy a čaje s ochranou před rozvojem cukrovky. Podle...
Podle nedávné finské studie je zdravý životní styl spočívající v udržování ideální tělesné váhy (body mass index v rozmezí 20-25), sníženém příjmu celkových a nasycených tuků, zvýšeném příjmu...
Název článku je pravděpodobně příliš odvážný, nicméně výsledky posledních výzkumů ukazují, že resveratrol, látka se známými antioxidačními účinky obsažená v červeném víně snižuje hladiny krevního...
Tento týden byly publikovány závěry britských lékařů poukazujících na fakt, že lidé, kteří pijí denně alespoň půl litru mléka mají menší riziko vzniku tzv. metabolického syndromu. Ten je...
Diabetes mellitus, onemocnění známé především pod názvem cukrovka, patří mezi nejzávažnější civilizační hrozby. Jedná se o poruchu metabolismu cukrů, charakterizovanou vysokou hladinou krevní glukózy...
Odpověď je na první pohled celkem jednoduchá, nejíst sladké. Ovšem správná odpověď v sobě skrývá mnohem více aspektů. Celou problematiku komplexně shrnuje Doporučený postup České diabetologické...
Zdánlivě nepatřičná otázka, málokdo včetně lékařů si takovou souvislost umí představit a pokud ano, tak jen obtížně vysvětlit. Podle nejnovějších lékařských výzkumů však tato souvislost opravdu...