Nízkotukové diety

Omezením příjmu tuků v potravě dojde k výraznému snížení přijaté energie. Nejznámější diety z této skupiny jsou:   Ornishova dieta Ornishova dieta je čistě vegetariánská, což sebou nese určitá...
Diety s nízkým obsahem tuků jsou obecně doporučovány ke snižování nadváhy, ale i vysokých hladin krevních tuků, zejména cholesterolu a triacylglycerolů (triglyceridů). Je ovšem také známo, že dieta s...
Jak už z názvu vyplývá, nízkotukévé diety jsou postavené na tezi, že v tucích přijatých potravou je skryto nejvíce energie. Omezíme li tento přísun na minimum, měli bychom také snižovat svou tělesnou...
Jaký je nutriční (výživový) profil diet s nízkým obsahem tuků?  Poskytují tyto diety adekvátní a doporučovaná množství a zastoupení jednotlivých živin? Podívejme se blíže na jednotlivé detaily. Pozor...