Prof. MUDr. Libor Vitek PhD

Vzdělání

 • 1993 tříměsíční klinická stáž na Harvard Medical School v USA
 • 1994 diplom na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze
 • 1996 – 2001 postgraduální studium v oboru biochemie na 1. Lékařské fakultě UK v Praze, titul PhD na téma Nekonjugované hyperbilirubinémie
 • 1995 postgraduání kurs „Clinical trials in Medicine“
 • 1995 postgraduální kurs „Advanced methods: DNA sequencing and microinjection“ pořádaného biochemickou společností FEBS
 • 1997 atestace 1. stupně z vnitřního lékařství
 • 1998-99 pracovní pobyt v hepatologické laboratoři Katolické university v Leuven v Belgii 
 • 2000 atestace 1. stupně z klinické biochemie
 • 2005 titul Master of Business Administration (MBA) na Prague International Business School (PIBS) v Praze
 • 2005 jmenování docentem v oboru Lékařská chemie a biochemie na 1. Lékařské fakultě University Karlovy v Praze
 • 2007 specializovaná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oboru klinická biochemie
 • 2008 jmenování profesorem v oboru Lékařská chemie a biochemie na 1. Lékařské fakultě University Karlovy v Praze
 • 2014 specializovaná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oboru vnitřní lékařství
 • 2019 Certifikát „Advanced Sports Nutrition“ na Barca Innovation Hub Universitas v Barceloně, Španělsko

Pracovní zkušenosti

 • 1994-1996 sekundární lékař na 1. interní klinice Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) a 1. LF UK v Praze
 • 2000-dosud: lékař-specialista na 4. interní klinice VFN a 1. LF UK v Praze
 • 2000-dosud: vedoucí Hepatologické laboratoře Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky
 • 2005-dosud: sportovní nutriční specialista, spolupráce s Českým olympijským výborem (zejména na projektu TopTeam), Vysokoškolským sportovním centrem Victoria, jednotlivými sportovními svazy České unie sportu.
 • 2019-dosud: šéflékař České biatlonové reprezentace

Výzkumná činnost

Problematika oxidačního stresu za různých patofyziologických stavů včetně vrcholového sportu. Řešitel výzkumných grantů AZV, GAČR, MŠMT a Univerzity Karlovy. 
Více než 200 publikací v zahraničním odborném tisku, citační ohlas (SCI) k 1-22: >5000 citací dle Web of Science, H-index = 35