vitaminy

Význam vitaminu D pro lidské zdraví je obecně znám. Jedná se o vitamin, který se uplatňuje v metabolismu vápníku fosfátů a ovlivňuje tak zejména kostní systém. Hlavním mechanismem jeho působení je...
Kyselina listová je velmi důležitou látkou, kterou řadíme mezi vitaminy skupiny B, je důležitá pro správný vývoj červených krvinek, a pro svůj vliv na nitrobuněčný metabolismus ovlivňuje i rizika...
Milióny lidí po celém světě užívají multivitaminové přípravky v pevné víře, že se chrání před rozvojem nádorových nemocí i onemocnění srdce a cév (kardiovaskulárních onemocnění). Jen ve Spojených...
V následující tabulce uvádím doporučené denní dávky vitamínů. Uvedené hodnoty by měly každému sloužit pro kontrolu, zdali například inzerované dávky vitaminů v multivitaminových přípravcích nejsou...
Opravdu, v poslední době se množí důkazy, že některé látky dlouhou dobu považované za velmi zdravé, mohou vést i k vyššímu riziku některých onemocnění. Týká se to například některých tzv....
Je obecně známo, prokázáno a uznáváno, že vysoký příjem ovoce a zeleniny bohatých na vitamin A (respektive karotenoidů, z kterých vitamin A vzniká) chrání před rozvojem nádorových a...
Milióny lidí po celém světě užívají multivitaminové přípravky v pevné víře, že se chrání před rozvojem nádorových nemocí i onemocnění srdce a cév (kardiovaskulárních onemocnění). Jak však ukazují...
Kyselina listová, známá také pod názvy vitamin M nebo tetrahydrofolát, patří do skupiny vitaminů rozpustných ve vodě (ačkoli její rozpustnost ve vodě není příliš vysoká). Živočichové nejsou schopni...
Do skupiny vitaminu D řadíme vitamin D3, neboli cholekalciferol a vitamin D2, neboli ergokalciferol. Vitamin D není skutečný vitamin. Zatímco vitamin D2 člověk přijímá potravou, je vitamin D3...
Vitamin E, neboli tokoferol, patří podobně jako vitaminy A, D a K do skupiny vitaminů rozpustných v tucích. Vitamin E je významný nitrobuněčný antioxidant a chrání tak organismus před oxidačním...

Stránky