Příliš mnoho kyseliny listové může být i škodlivé

pexels-photo-3673762

Kyselina listová je velmi důležitou látkou, kterou řadíme mezi vitaminy skupiny B, je důležitá pro správný vývoj červených krvinek, a pro svůj vliv na nitrobuněčný metabolismus ovlivňuje i rizika celé řady onemocnění (viz také článek Kyselina listová ).

Bylo skutečně prokázáno, že nízký příjem kyseliny listové potravou významně ovlivňuje riziko vrozených vývojových poruch nervového systému. U dospělých pak riziko nemocí srdce a cév, ale i nádorových onemocnění. I z těchto důvodů se přistoupilo zejména v USA a v Kanadě k fortifikaci některých potravin kyselinou listovou, jednalo se hlavně o mouku a cereálie. Po zavedení těchto opatření skutečně došlo k významnému snížení výskytu tzv. defektů neurální trubice u novorozených dětí (viz také článek Kyselina listová chrání před vrozenými vadami nervového systému), k poklesu nemocí srdce a cév ani nádorových onemocnění však nedošlo.

Objevily se naopak kontroverzní zprávy hovořící o tom, že vysoké dávky kyseliny listové mohou naopak zvyšovat rizika těchto nemocí. Tento škodlivý účinek byl popsán pro nádory tlustého střeva a prostaty u jedinců s vysokým příjmem kyseliny listové (1 mg/den), ale také pro rakovinu prsu – ženy užívající kyselinu listovou jako doplněk měly o 19% vyšší riziko tohoto zhoubného nádoru v porovnání s těmi, které tento doplněk neužívaly.

Z jiných studií vyplývá, že ačkoli vysoký příjem kyseliny listové vedl ke snížení hladin homocysteinu v krvi ovlivňujícího zejména riziko kardiovaskulárních nemocí, jejich výskyt ovlivněn nebyl s výjimkou rizika mozkových příhod cévního původu. Z těchto studií také vyplynulo, že rozhodující je množství kyseliny listové, kterou člověk přijímá. Zatímco jedinci s příjmem 400 ug/den z této dávky profitovali. Ti, kteří užívali více než 1 mg, měli rizika výše uvedených nemocí podstatně vyšší.

Je velmi pravděpodobné, že vyšší příjem kyseliny listové skutečně nemusí být zdraví prospěšný. Koneckonců podobné zkušenosti jsou i s některými antioxidačně působícími vitaminy, jejichž příjem také může zvyšovat riziko vzniku nádorových onemocnění.