Užívání vitaminu D prodlužuje život

Podle dva dny staré studie publikované v prestižním odborném časopise Archives of Internal Medicine snižuje vitamin D úmrtnost lidí, kteří ho užívají. Studie byla provedena na více než 57 000 jedincích a prokázala, že užívání 300 až 2000 jednotek denně po dobu alespoň 6 let snižuje úmrtnost o 7%. Ačkoli není úplně jasné, čím přesně vitamin D tak člověku pomáhá, je zřejmé, že jeho podávání má protinádorové účinky stejně tak jako působí i proti ateroskleróze a nemocem srdce a cév. Pokud se tyto výsledky potvrdí i v dalších studiích, nabízí se možnost využití těchto poznatků například fortifikací (přidáváním) vitaminu D do potravin. Více informací v článku: Užívání vitaminu D snižuje úmrtnost

publikováno: 12.09.2007   napsal/a: Prof. MUDr. Libor Vitek PhD