vitamin D

O významu vitaminu D pro lidské zdraví není pochyb, jeho nově objevené vlastnosti a jeho vliv na rozvoj některých civilizačních nemocí byly diskutovány v jednom z našich nedávných článků.   Nicméně...
Význam vitaminu D pro lidské zdraví je obecně znám. Jedná se o vitamin, který se uplatňuje v metabolismu vápníku fosfátů a ovlivňuje tak zejména kostní systém. Hlavním mechanismem jeho působení je...
Do skupiny vitaminu D řadíme vitamin D3, neboli cholekalciferol a vitamin D2, neboli ergokalciferol. Vitamin D není skutečný vitamin. Zatímco vitamin D2 člověk přijímá potravou, je vitamin D3...
Již dříve bylo předpokládáno, že vitamin D by mohl hrát roli v prevenci rakoviny tlustého střeva. Tento předpoklad byl potvrzen i v nedávné studii provedené na Lékařské fakultě Harvardovy univerzity...
Podle dva dny staré studie publikované v prestižním odborném časopise Archives of Internal Medicine snižuje vitamin D úmrtnost lidí, kteří ho užívají. Studie byla provedena na více než 57 000...