Pomáhá užívání multivitaminů před nádory a nemocemi srdce a cév?

pexels-photo-96974

Milióny lidí po celém světě užívají multivitaminové přípravky v pevné víře, že se chrání před rozvojem nádorových nemocí i onemocnění srdce a cév (kardiovaskulárních onemocnění). Jak však ukazují poslední rozsáhlé lékařské výzkumy, užívání multivitaminových přípravků pravděpodobně před těmito chorobami vůbec nechrání. Poslední pádný důkaz přinesli lékaři v únorovém čísle odborného časopisu Archives in Internal Medicine, kteří studovali téměř 162 000 žen v postmenopauzální věku (po přechodu) po dobu 8 let. Celých 41,5% žen užívalo multivinaminové přípravky. K překvapení lékařů však užívání těchto multivitaminů nebylo asociováno s žádným snížení rizika nádorových ani kardiovaskulárních nemocí, nebyla nalezena souvislost ani k celkové úmrtnosti (mortalitě). Tyto výsledky nejsou pro odborníky až tak velkým překvapením, neboť již předchozí výzkumy naznačily, že užívání vitaminů nemusí být vždy sdruženo s ochranou organismu před těmito nemocemi. Na druhou stranu je nezbytné uvést, že narozdíl od dietního příjmu umělých vitaminů je význam konzumace ovoce a zeleniny jakožto přirozených zdrojů vitaminů (ale i dalších zdraví prospěšných látek) odborníky všeobecně uznáván. Zdroj: Multivitamin use and risk of cancer and cardiovascular disease in the Women’s Health Initiative cohorts