Anaerobní glykolýza

Anaerobní glykolýza je sice dosti neefektivní způsob získávání energie, nicméně probíhá velkou rychlostí (až 100krát rychleji než aerobní glykolýza). Už po cca půl minutě, kdy se zásoby kreatinfosfátu (CP) prudce sníží, se na celkové energetické produkci podílí z cca 2/3.

Náhlý zlom v poměru pohotové produkce energie z kreatinfosfátu a poněkud pomalejší anaerobní glykolýzou zapříčiňuje po 30-40 sekundách známou „čtvrtkařskou krizi“ z důvodu snížené rychlosti produkce ATP.

Anaerobní glykolýza představuje hlavní metabolickou dráhu pro metabolizmus fruktosy a glukosy z potravy. klíčový význam spočívá v tom, že poskytuje 2 moly ATP a to i v nepřítomnosti kyslíku. jako vedlejší produkty jsou zde získávány látky důležité pro jiné funkce organizmu Celková energie při přeměně jdnoho molu glukosy na dva moly kyseliony mléčné je 197 kJ. 2 moly ATP dopovídají 67 – 84 kJ což je biologicky využitelná energie. Rozdíl 126 kJ se uvolní jako teplo z toho vychází že čistý energetický zisk je 35 – 40%.

publikováno: 03. 01. 2018   napsal/a: admin