Bariatrická chirurgie

Bariatrická chirurgie provádí výkony v léčbě obezity např. bandáže žaludku.