Behaviorální terapie

Behaviorální terapie je léčebná metoda v psychiatrii založená na podmiňování a učení, které mají odstranit psychopatologický jev a nahradit jej novou reaktivitou vytvořenou pomocí různých metod nácviku.