Hematokrit

Hematokrit - relativní objem erytrocytů v krvi vyjádřený jako zlomek (procento) celkového objemu krve.

Referenční hodnoty: 0.350-0.470