Hmotnost srdce

Hmotnost srdce roste působením tréninku z cca 300 g u netrénovaných jedinců až na 500 g u trénovaných sportovců.