Koncentrace hemoglobinu v krvi

Koncentrace hemoglobinu (hematokritu) v krvi je u mužů zhruba v rozmezí 39-51%, u žen 33-49%. Tekutý zbytek objemu tvoří krevní plazma.