Myofibrilum

Myofibrilum je svalové vlákénko tvořené vláknitými bílkovinami (zejm.aktinem a myozinem), které umožňuje kontrakci (stah) svalu. Miofibrila jsou patrné ve svalu kosterním a srdečním a pod mikroskopem mají příčně pruhovaný vzhled.