Prekancerózní léze

Prekancerózní léze je stádium onemocnění, ve kterém jsou již diagnostikovatelné změny, které by mohly vést ke vzniku zhoubného nádoru, v případě prekancerózních lézí děložního hrdla je vysoká pravděpodobnost jejich vyléčení.