Alaninaminotransferáza – ALT

Alaninaminotransferáza – ALT je enzim ze skupiny transamináz, jehož aktivita v krevním séru se zvyšuje zejména u jaterního poškození (zánět jater, toxické a lékové poškození, městnání krve v játrech aj.). Patří k základnímu biochemickému vyšetření.

Referenční hodnoty v krevním séru: 0.17-0.58 ukat/l

publikováno: 03. 01. 2018   napsal/a: admin