Anaerobní práh

Anaerobní práh (ANP) je horní hranice, na které je ještě organismus schopen udržovat stabilní hladinu zakyselení a laktátu recyklací a využívat tuk jako palivový zdroj. Nad hranicí anaerobního prahu je energetickým zdrojem pouze glukóza a to energeticky velmi nevýhodným způsobem. ANP představuje rozhraní mezi "standardním" zátěžovým a "krizovým" hormonálním a vegetativním řízením organismu.