Antidiabetika

Antidiabetika jsou léky proti cukrovce. Patří k nim perorální antidiabetiky a inzulin a inzulinová analoga, podávané parenterálně.