Diabetes mellitus

Diabetes mellitus – cukrovka, úplavice cukrová. Onemocnění způsobené nedostatkem inzulinu nebo jeho malou účinností. Postihuje přes 5% obyvatel. Cukrovka se dělí na dva hlavní typy.

1. Typ, vzniká častěji v mládí na autoimunitním podkladu, má značný sklon k těžkým akutním komplikacím, nezbytné je podávání inzulinu. Jeho začátek v dospělosti je méně častý.

2. Typ, vzniká spíše u starších , mnohdy obézních pacientů s výskytem cukrovky v rodině. Je spojen s inzulinovou rezistencí. Při diabetu dochází ke špatnému využití glukosy v organizmu. Glukosa se dostává do buněk v nedostatečné míře, hromadí se v krvi a dostává se do moči. K diagnźe obvykle stačí vyšetření cukru v krvi.

Léčba cukrovky zahrnuje dietu (omezení cukrů s jejich přesným denním množstvím v potravě, pravidelný příjem potravy, v určitých časových intervalech), peronální antidiabetika, inzulin. Důležité je i udržování přiměřené tělesné hmotnosti.

publikováno: 03. 01. 2018   napsal/a: admin