Erytrocyty

Erytrocyty – červené krvinky, bezjaderná buňka obsahující červené krevní barvivo – hemoglobin, jehož hlavní funkcí je přenos kyslíku. Hemoglobin má mimoto význam jako krevní pufr a pro transport oxidu uhličitého. Erytrocyty vznikají v kostní dřeni z kmenové buňky působením erytropoetinu.

publikováno: 03. 01. 2018   napsal/a: admin