Erytrocyty

Erytrocyty - červené krvinky, bezjaderná buňka obsahující červené krevní barvivo - hemoglobin, jehož hlavní funkcí je přenos kyslíku. Hemoglobin má mimoto význam jako krevní pufr a pro transport oxidu uhličitého. Erytrocyty vznikají v kostní dřeni z kmenové buňky působením erytropoetinu.