Sympatikus

Nervy sympatické. Patří mezi skupiny vegetativního (autonomního) nervstva, jehož funkce nepodléhá naší vůli. Jsou v hladkém svalstvu zažívací trubice, průdušnice, průdušek a močopohlavním ústrojí. Cesty vegetativního nervstva přerušují ganglia. Vystupují z míchy krční, hrudní a bederní.

Zauzlina je blízko míchy. Sympatické a parasympatické nervstvo působí navzájem antagonisticky, sympaticus zrychluje srdeční činnost a má jako mediátor noradrenalin a adrenalin. Z fylogenetického hlediska sympatikus je přípravou k boji (a nebo útěku) – z toho lze lehce odvotit většina funkcí (aby takový pračlověk mohl utíkat, nebo se prát s mamutem, potřeboval maximální zásobení svalů kyslíkem a nepotřeboval zrovna třeba trávit.

publikováno: 03. 01. 2018   napsal/a: admin