biotin

Vitamin B7, neboli vitamin H, známý také pod  názvem biotin, je dalším z vitaminů skupiny B. Biotin je velmi důležitým faktorem v celé řadě metabolických reakcí, uplatňuje se při degradaci i tvorbě (...