myostatin

Něco z historie dopingu Slovo doping pochází z jihoafrického dialektu, kterým byl popisován stimulační nápoj (holandsky dop) požívaný válečníky Zulu při náboženských slavnostech. Původně slovo doping...
Ano je to tak. Někteří sportovci jsou opravdu předurčeni k nadlidským výkonům díky své genetické výbavě.   Z lidského genomu (soubor všech genů člověka) čítajícího asi 30000 genů existuje alespoň...