Co je oxidační stres?

pexels-photo-3755761

Všichni se už asi setkali s pojmem oxidační stres. Každý určitě slyšel, že existují antioxidačně působící vitaminy a další látky, málokdo ale ví, co to vlastně oxidační stres je.

 

Oxidační stres je odborně definován jako převaha tvorby reaktivních forem kyslíku nad antioxidační ochranou tkání. Je nutné zdůraznit, že tyto reaktivní formy kyslíku jsou do určité míry velmi důležité pro zdravé fungování organismu.

Reaktivní formy kyslíku se uplatňují například v buněčném dýchání při tvorbě energie. Uvádí se, že bez radikálových reakcí by nebylo života na Zemi, neboť pouze přenosem elektronů ze živin na kyslík lze získat potřebné množství energie. Právě během tohoto procesu vznikají reaktivní formy kyslíku, jako jsou peroxid vodíku nebo superoxid.

Obrana organismu

Reaktivní formy kyslíku jsou i nástroji obrany organismu před cizorodými mikroorganismy. Působením enzymů NADPH-oxidázy a myeloperoxidázy dochází v části bílých krvinek k produkci superoxidu, peroxidu vodíku a kyseliny chlorné, které účinně ničí pohlcené mikroby.

Neméně významnou funkci reaktivních forem kyslíku představuje jejich úloha v tzv. buněčné signalizaci, při které dochází k přenosu informací, jak má buňka reagovat na zevní podněty. Tyto procesy jsou důležité pro normální fungování buněk, při jejich poruše však dochází k patologickým dějům vedoucím k nekontrolovanému růstu buněk, zánětlivým či degenerativním pochodům.

Reaktivních forem kyslíku (v angličtině jsou známé pod označením ROS, Reactive Oxygen Species) existuje celá řada. Mezi nejvýznamnější patří hydroxylový radikál, supeoxidový anion, peroxid vodíku nebo singletový kyslík. Obrana organismu proti nadměrné tvorbě těchto reaktivních molekul je velmi důmyslná. Účastní se jí tzv. antioxidační enzymy, a dále pak antioxidačně působící substráty.