Co jsou to fytoestrogeny?

photo-1542990253-a781e04c0082

Fytoestrogeny jsou látky rostlinného původu, které se velmi podobají estrogenům, ženským pohlavním hormonům. Tyto látky běžně přijímáme potravou, neboť je známo více než 300 rostlin, které tyto látky obsahují. To ovšem také znamená, že fytoestrogeny mohou, pokud jsou přijímány ve větším množství, ovlivňovat i hormonální děje v lidském těle. Těchto vlastností fytoestrogenů se znaží využívat nejvíce gynekologie k oddálení nepříznivých dopadů vyhasínání hormonální činnosti vaječníků žen v přechodu. Kromě těchto ¨estrogenních¨ účinků mají fytoestrogeny i účinky antioxidační, ovlivňují krevní srážlivost a mají i jiné další biologické efekty. Mezi nejvýznamnější fytoestrogeny patří izoflavony, ligniny, kumestany a stilbeny. Nejčastěji je nacházíme v sóje, semenech a různých zrnech, stilben resveratrol je přítomen ve vinných hroznech a potažmo i ve víně, což je také jedním z důvodů ochranných účinků (přiměřeného) pití vína. Rozeznáváme ovšem také tzv. mykoestrogeny, což jsou produkty plísní s estrogenní aktivitou, jejichž nadměrný výskyt způsobuje značné ekonomické ztráty v zemědělství. Nakonec bych zmínil i tzv. xenoestrogeny, což jsou látky s estrogenní aktivitou vznikající činností člověka. Sem řadíme například xenoestrogeny přítomné v některých pesticidech nebo PET lahvích, ale také estrogeny pocházející z hormonální antikoncepce, které se dostávají splašky do odpadních vod a dále do vodovodní sítě. Tyto látky mohou narušovat hormonální rovnováhu člověka (hovoříme o tzv. endokrinních disruptorech) a jejich výskyt v prostředí může podle některých odborníků za klesající plodnost u mužů nebo za časnější nástup puberty u dívek.