Obezita je spojena s vyšším rizikem rakoviny prostaty

photo-1524606776593-89af262bb067

Rakovina prostaty patří mezi poměrně častá nádorová onemocnění mužů, obzvláště staršího věku. Na jejím vzniku a rozvoji se samozřejmě podílí celá řada faktorů, nicméně podle posledních studií je důležitým faktorem ovlivňujícím prognózu pacientů i přítomnost nadváhy. Lékaři z amerického Bostonu provedli rozsáhlé sledování na téměř 800 pacientech s rakovinou prostaty a zjistili, že jejich prognóza úzce souvisí s jejich vahou. Pacienti s normálním body mass indexem (BMI) přežívali podstatně déle než pacienti s nadváhou nebo obezitou. Úmrtnost na rakovinu prostaty během 5 let od stanovení diagnózy byla u štíhlých pacientů 6,5%, ovšem u pacientů s nadváhou byla dvojnásobná. Ačkoli není zcela jasné, co je příčinou tohoto pozorování, nabízí se několik možných vysvětlení. Jednak je možné, že u pacientů s vyšším obsahem tukové tkáně se chová nádor agresivněji, také je však možné, že obézní pacienti jsou rezistentnější na léčbu. Navíc se v důsledku hormonální aktivity tukové tkáně mění poměry mezi hladinami estrogenů a testosteronem (tj. ženskými a mužskými pohlavními hormony), což může také výrazně ovlivňovat chování nádorového onemocnění. V neposlední řadě pak obézní lidé mají většinou nezdravé dietní návyky, jedí málo ovoce a zeleniny a naopak mají vysoký příjem nasycených tuků, což může dále přispívat k horší prognóze těchto pacientů. Více informací v článku Obezita je spojena s vyšším rizikem rakoviny prostaty