Stopové prvky – Lithium

pexels-photo-1508667

Význam lithia:
Lithium nepatří mezi esenciální (nezbytné) stopové prvky a jeho funkce v těle člověka není zcela přesně známa. Na základě experimentálních studií se však soudí, že lithium by mohlo ovlivňovat prenatální vývoj, mít vliv na rozvoj kardiovaskulárních nemocí, stejně tak jako mentálních poruch.

Zdroje lithia:
Hlavním zdrojem lithia v potravě jsou zejména některé druhy zeleniny, jeho obsah však značně kolísá v závislosti na obsahu v půdě.

Příznaky nedostatku lithia:
Příznaky nedostatku lithia nebyly u člověka dosud popsány, nicméně ze studií na laboratorních zvířatech vyplývá, že jeho deficit by mohl ovlivňovat porodní hmotnost novorozenců. Podlé jedné epidemiologické studie by obsah lithia v pitné vodě mohl souviset s výskytem kardiovaskulárních chorob i duševních nemocí.

Toxické účinky lithia:
Otrava lithiem se projevuje zažívacími problémy, svalovou slabostí, třesem, může dojít i ke vzniku křečí a poruchám vědomí. Nutno dodat, že většina těchto toxických účinků je popsána v souvislosti s (nesprávným) léčebným podáváním lithia, které je využíváno v terapii maniodepresivní psychózy.

Doporučené denní dávky lithia:
100 ug/den, terapeuticky u duševních poruch se podává 250-500 mg/den.