Analýza složení těla

Proč je dobré znát složení těla?

Analýza je důležitá součást při výživovém poradenství, poznáme tím úspěšnost režimové úpravy, protože pouhé vážení neodhalí stav svalové a tukové tkáně. Tato procedura je základním vstupním bodem pro jakoukoliv úpravu váhy nebo sportovní výkonnosti.

 • Úplná analýza složení těla na přístroji InBody 270
 • Kompletní přeměření tělesných parametrů
 • Rozbor a interpretace výsledků

Lidem, kteří chtějí upravit svou váhu a dlouhodobě si ji udržet. Opakovaná měření po režimové úpravě jídelníčku a pohybových aktivit posoudí zejména, k jakým došlo změnám v rozložení  tukové a svalové tkáně.

 • Sportovcům, kteří chtějí znát množství a rozložení svalové hmoty, svalovou rovnováhu. Změny v nárůstu svalové hmoty po delších tréninkových cyklech 2-3 měsíců.
 • Při rekonvalescenci po zranění (operaci) lze sledovat změny v množství svalové tkáně.
 • Dětem od tří let, přístroj porovnává stupeň rozvoje tělesných parametrů vzhledem k průměrným hodnotám dětí stejného věku.

Co diagnostickým měřením zjistíme?

Posoudíme Vaši hmotnost a případnou nadváhu (podváhu) unikátní bioimpedanční metodou na vysoce přesném přístroji InBody 270.

Stanovíme tyto parametry:

 • BMI (body mass index), který ukazuje, zda je vaše hmotnost přiměřená k výšce vašeho těla a věku.
 • Procento tělesného tuku, které odpovídá množství celkového tělesného tuku a rovněž nitroútrobního, který běžnými metodami nelze zjistit. Jeho nadměrné množství představuje závažný rizikový faktor kardio-vaskulárních chorob.
 • Poměr obvodu boků a pasu (WHR), důležitý parametr odrážející zdravotní rizika spojená s rozložením tuku těla.
 • Bazální metabolismus (BMR) jako indikátor aktivity svalové hmoty, energetické náročnosti klidových funkcí organismu a stupně využití energie uložené v těle resp. přijímané potravou. Hodnota BMR ukazuje, jakým způsobem váš organizmus „pálí“ energetické zdroje.
 • Složení těla - přístroj InBody 270 s vysokou přesností stanoví, kolik kilogramů/procent z vaší celkové hmotnosti tvoří svalová a tuková tkáň, bílkoviny, spolu s její distribucí v těle.
 • Stanovíme proporcionalitu Vaší postavy z hlediska poměru horní a dolní poloviny těla resp. jejich pravé a levé strany a stanovíme případné svalové dysbalance. Vyhodnotíme případné riziko kardiovaskulárních i dalších civilizačních nemocí (včetně metabolického syndromu, cukrovky, vysokého krevního tlaku aj.)

Na základě přesných diagnostických výsledků,stanovíme vaši ideální hmotnost, kolik kilogramů svalů a tuku je vhodné přibrat nebo zredukovat.

Co od nás získáte?

Každý klient obdrží PDF dokument zhruba v rozsahu 11 stran, s grafickými výstupy měření, interpretací dat a celkovým hodnocením.

Získané výsledky jsou důvěrné a jsou uloženy na zabezpečeném serveru společnosti Sportvital s.r.o., která ručí za jejich bezpečnost.

Analýzu složení těla provádíme na vysoce přesném diagnostickém přístroji InBody 270. Technologií DSM-BIA jihokorejského přístroje InBody 270 lze velmi spolehlivě sledovat výše uváděné parametry, spolehlivost měření byla opakovaně potvrzena srovnáním s měřeními na super-sofistikovaných zařízeních, jako je např. DEXA (dual energy X-ray absorptiometry)