Stanovení procenta tělesného tuku

scale-diet-fat-health-53404

Většina parametrů uvedených v článku určení somatotypu je používána k posouzení množství tukové tkáně u vyšetřovaných jedinců. Proč je tato analýza tak důležitá?

Tělesný tuk je samozřejmě důležitou složkou lidského těla, slouží jako zásobárna energie, má výhodné tepelně izolační účinky. Na druhou stranu jeho nadbytek způsobuje celou řadu problémů, motoricko-kloubními počínaje (což může výrazně ovlivňovat sportovní výkony jedince) až po vysloveně zdravotní rizika, jako jsou možný rozvoj cukrovky, vysokého krevního tlaku, či nemocí srdce.

Rozlišuje dva typy tělesného tuku, tzv. podkožní a viscerální (útrobní). Toto je mimo jiné zdrojem odlišného tvaru mužské a ženské postavy. U muže hovoříme o androidním tvaru těla, u ženy pak o gynoidní postavě.

Analýzu tělesného tuku lze provádět mnoha metodami, z nichž každá má své výhody i nevýhody. Pro rutinní diagnostiku je pak nejvhodnější použití metod jako je stanovení body mass indexu (BMI), somatotypu, určení obvodových charakteristik těla stanovení množství tělesného tuku bioimpedanční analýzou a měřením tloušťky kožních řas. Získané údaje pak jsou porovnány s tabulkovými hodnotami, které byly získány v rozsáhlých populačních studiích.

Muži

Věk

Hodnota % tělesného tuku

Výborná

Dobrá

Neuspokojivá

Špatná

19-24

10.8 %

14.9 %

19.0 %

23.3 %

25-29

12.8 %

16.5 %

20.3 %

24.4 %

30-34

14.5 %

18.0 %

21.5 %

25.2 %

35-39

16.1 %

19.4 %

22.6 %

26.1 %

40-44

17.5 %

20.5 %

23.6 %

26.9 %

45-49

18.6 %

21.5 %

24.5 %

27.6 %

50-54

19.8 %

22.7 %

25.6 %

28.7 %

55-59

20.2 %

23.2 %

26.2 %

29.3 %

60 +

20.3 %

23.5 %

26.7 %

29.8 %

Ženy

19-24

18.9 %

22.1 %

25.0 %

29.6 %

25-29

18.9 %

22.0 %

25.4 %

29.8 %

30-34

19.7 %

22.7 %

26.4 %

30.5 %

35-39

21.0 %

24.0 %

27.7 %

31.5 %

40-44

22.6 %

25.6 %

29.3 %

32.8 %

45-49

24.3 %

27.3 %

30.9 %

34.1 %

50-54

26.6 %

29.7 %

33.1 %

36.2 %

55-59

27.4 %

30.7 %

34.0 %

37.3 %

60 +

27.6 %

31.0 %

34.4 %

38.0 %

Referenční hodnoty body mass indexu a procenta tělesného tuku pro dětský a adolescentní věk jsou také k dispozici (1,2,3).

Základní pojmy

Hmotnost: celková váha těla
Nadváha: tělesná váha přesahující přijatelnou mez pro konkrétní osobu, kde tato mez je určena na základě rozsáhlých populačních studií zejména s ohledem na možná zdravotní rizika. U konkrétní osoby však nadváha nezbytně nemusí znamenat vyšší zdravotní rizika, pokud je například způsobena větším množstvím svalové hmoty.
Obezita: výrazná nadváha způsobená nadměrným množstvím tukové tkáně. Obvykle hodnoty na 25% u mužů a 30% u žen jsou považovány vysoká množství tukové tkáně, a hodnoty nad 30% u mužů a 35% u žen za hodnoty odpovídající obezitě

Tabulka rozmezí procenta tělesného tuku naměřené u sportovců ve vybraných sportovních odvětvích.

Sport

Muži

Ženy

Basebal

12-15%

12-18%

Basketbal

6-12%

20-27%

Cyklistika

 5-15%

15-20%

Lední hokej

8-15%

12-18%

Zápas

6-14%

12-18%

Plavání

9-12%

14-24%

Atletika – běh

8-10%

12-20%

Skok do dálky

7-12%

10-18%

 Skok do výšky

 14-20%

 20-28%

 Triatlon

 5-12%

 10-15%

 Volejbal

 11-14%

 16-15%