Ovlivňuje sledování televize a hraní na počítačích nadváhu?

pexels-photo-1040158

Není asi velkým překvapením, že opravdu existuje jednoznačný vztah mezi dobou strávenou každý den u televize a obezitou. Je spočítáno, že v USA stráví děti do svých 17 let v průměru 15000 až 18000 hodin díváním se na televizi, což je o 5000 hodin více, než kolik stráví času ve škole. Ačkoli v České republice to určitě není takto hrozné, je třeba mít na paměti, že tento trend nabývá na významu i u nás. Navíc, není to jen televize, jsou to i počítačové hry a velmi rozšířené PlayStation, které mají totožný účinek na riziko vzniku nadváhy u dětí. Podle jedné studie mají děti, které mají v dětském pokojíku svojí vlastní televizi, výrazně vyšší riziko rozvoje obezity.

Tyto děti se dívají v průměru o 5 hodin týdně více na televizi ve srovnání se svými vrstevníky, kteří tuto možnost nemají. Televize je kromě toho, že brání aktivním pohybovým aktivitám, o to nebezpečnější, že člověka vystavuje všudypřítomným reklamám na (většinou) nezdravé potraviny, sladkosti a nápoje. Toto obzvláště platí o televizních reklamách v pořadech pro děti, které jsou podstatně nebezpečnější, neboť malé děti nejsou schopny racionálně posoudit vliv informací přinášených reklamami (což ovšem často nedokáží ani dospělí).

Podle jedné studie publikované v USA již v roce 1988 se během sobotního dopoledne objevilo v dětských televizních pořadech 225 reklam, z čehož 70% bylo reklamami na potraviny (v drtivé většině na sladkosti a další nezdravé pochutiny). Zdravé potraviny inzerované prakticky nejsou (ovoce, zelenina, cereálie, apod.). Existuje přitom jednoznačný vztah mezi reklamami na potraviny a preferencemi dětí k jednotlivým potravinám. I proto požaduje americká odborná společnost American Psychological Association zakázat jakoukoli reklamu v pořadech určených dětem mladších 8 let.

Takové opatření ve skutečnosti již platí ve Švédsku, kde tyto reklamy jsou zakázány pro děti až do 12 let. Podobné zákazy v různé podobně zavedly i jiné země, jako například Norsko, Dánsko, Irsko, nebo Rakousko. V tomto ohledu je jistě zajímavé, že severské země mají nejnižší výskyt obezity v celé Evropě, zatímco jižní státy Evropy jsou na tom s výskytem obezity nejhůře. Ze stejných důvodů platí i přímý vztah mezi nadváhou členů rodiny a zvykem mít u jídla zapnutou televizi. Dokonce bylo prokázáno, že v rodinách, kde je u jídla běžně zapnutá televize, se jí méně ovoce a zeleniny a jí celkově více nezdravých potravin.