Děti, které tráví příliš mnoho času u televize, jedí nezdravě v dospělosti

pexels-photo-1682519

Děti a adolescenti, kteří tráví volný čas u televize, mají mnohem horší dietní návyky a v dospělosti jedí velmi nezdravě. Že televize, je novodobým morem, ví kdekdo. Děti sledující pravidelně a příliš mnoho televizi jsou podstatně obéznější, než děti které svůj volný čas tráví aktivním způsobem (viz také naše vlastní výsledky studie provedené na dětech školního věku na Praze 5)

 Ve Spojených státech Americká pediatrická společnost (American Academy of Pediatrics) doporučuje dětem sledovat televizi maximálně dvě hodiny  denně. I toto je dosti znepokojující číslo. Jsem pevně přesvědčen, že české děti na tom nejsou zdaleka tak špatně, přesto tento trend spěje nezadržitelně i k nám.
Americká studie publikovaná nedávno v odborné literatuře prokázala, že děti, které sledovaly televizi pět hodin a více denně, měly pět let poté podstatně vyšší příjem smažených jídel, sladkých limonád a všech dalších nezdravých potravin prodávaných v restauracích a kioscích s rychlým občerstvením. Tyto děti měly vyšší kalorický příjem, ale nižší příjem ovoce a zeleniny, vlákniny a vápníku.
Tato studie byla provedena na téměř 600 13-letých dětí, z nichž naprostá většina přesahovala doporučené dvě hodiny sledování televize denně.
Jedním z možných vysvětlení je nedostatek přirozené fyzické aktivity, neboť při sledování televize na ní jaksi nezbývá čas. Dalším faktorem jsou jistě i všudypřítomné televizní reklamy na nezdravé pochutiny. Nezanedbatelný faktor je i sociální aspekt sledování televize, při kterém se často jí bezmyšlenkovitě a bez nutnosti utišit pocit hladu, ale jen pro dobrý pocit. 
Zdroj: Barr-Anderson DJ et al. Does television viewing predict dietary intake five years later in high school students and young adults? Int J Behav Nutr Phys Act 2009.