Obezita a psychické problémy

pexels-photo-3752834

S obezitou bývají častěji spojeny psychosociální problémy, a to u dětí i dospělých. Obézní děti mají horší prospěch ve škole, často se jim ostatní posmívají, což vede ke ztrátě sebedůvěry, osamělosti, větší nervozitě a potenciálně i k rozvoji neurologických problémů v dospělosti. V jedné velké práci provedené na 10000 adolescentech bylo prokázáno, že 5% nejtlustších dívek má ve srovnání se štíhlými vrstevnicemi významné psychosociální problémy ve svém budoucím životě. Ty zahrnovaly problémy s úspěšným dokončením studií, nižší pravděpodobnost, že se vdají, či nižší celkový příjem. U takto postižených mužů byly pozorovány stejné problémy s nalezením partnera jako u obézních dívek (to není ale samozřejmě zase takové překvapení). Tyto psychosociální a socioekonomické problémy však mají další důsledky. Obézní lidé mají mnohem vyšší riziko spáchání sebevraždy i rozvoje psychiatrických nemocí.

Dalším významným problémem sdruženým s obezitou jsou psychiatrické nemoci. Jedná se zejména o maniodepresivní psychózy, stejně tak jako o úzkostné poruchy. V jedné klinické práci provedené na obézních pacientech podstupujících tzv. bariatrický chirurgický výkon (nejčastěji bandáž žaludku) bylo zjištěno, že celá polovina nemocných měla psychiatrickou poruchu. Vztah k psychiatrickým chorobám platí nejen pro obezitu, ale i pro výše popsaný metabolický syndrom úzce související s obezitou a nadváhou.