Co je vlastně ideální tělesná hmotnost?

pexels-photo-1172019

Článek o ideální tělesné hmotnosti uvedený na našich stránkách vzbudil velký zájem, v pozitivním a někdy i negativním smyslu, tedy že uváděný vzorec výpočtu ideální tělesné hmotnosti vůbec neodpovídá pravdě.

Co je vlastně ideální tělesná hmotnost?

Odpověď není vůbec jednoduchá, neboť ideální tělesná hmotnost závisí na mnoha faktorech, jako jsou pohlaví, věk, celková tělesná konstituce (tedy hlavně množství svalové hmoty), ale také výška jedince a mnoha dalších faktorech. Vzorec je přirozeně univerzální a jak známo, všechny zevšeobecňující přístupy vedou k větším či menším chybám a nepřesnostem.

Historie

Podívejme se trochu do historie, jaké byly první pokusy stanovit ideální tělesnou hmotnost. První index ideální tělesné hmotnosti zavedl již v roce 1871 francouzský chirurg Broca (Brocův index, viz také minulý článek). Ten byl v roce 1974 modifikován dr. Devinem, zejména aby mohly být určovány přesněji dávky podávaných léků. K dalšímu zpřesnění došlo po modifikaci Devinova vzorce dr. Robinsonem (viz Robinsonův index v minulém článku), který je stále používán. Na druhou stranu je nutné přiznat, že z důvodů uvedených v úvodu trpí i tento vzorec určitými limitacemi, zejména podhodnocováním ideální tělesné hmotnosti u vysokých jedinců.
V diskusi k minulému článku zaznělo, že člověk měřící dva metry by měl mít pouhých 86 kg jako ideální tělesnou hmotnost a toto bylo čtenářem označeno za nesmysl. Tím se však opět dostáváme k původní otázce, co to vlastně je ideální tělesná hmotnost. Po stránce medicínské je totiž body mass index 21,5 kg/m2 (tedy odpovídající výšce 2 m a váze 86 kg) opravdu ideální – víme totiž, že riziko kardiovaskulárních nemocí, cukrovky a arteriální hypertenze plynule stoupá již od BMI 21,5 kg/m2. Otázkou samozřejmě zůstává, zdali taková tělesná hmotnost je ideálem pro samotného jedince či jeho okolí.
Co dodat? Je skvělé, pokud každý z nás vůbec zapřemýšlí o tom, zdali má ideální tělesnou hmotnost. Je ještě lepší, že se pokusí tuto ideální hmotnost spočítat – je to známka toho, že mu vlastní tělesná konstituce není lhostejná, ať už s výsledkem souhlasí nebo nikoli.