Injekcemi proti obezitě?

pexels-photo-3786156

Převratné výsledky v léčbě obezity přinesl tento měsíc prestižní odborný časopis Nature Medicine. Bylo prokázáno, ačkoli zatím jen na myším modelu, že injekce speciální látky blokující tzv. receptor pro neuropeptid Y2, látku neurohormonální povahy, vede k vymizení tukové tkáně. Zdá se, že neuropeptid Y2 je právě tím klíčovým faktorem zodpovědným za ukládání tuku a jeho tvorba úzce souvisí s psychickým stresem. Podle autorů lze v nejbližší budoucnosti očekávat intenzivní výzkum nových léků ovlivňujících neuropeptid Y2 a jeho receptor. Více o této studii na stránce: Injekcemi proti obezitě?