Epidemie obezity

photo-1513639776629-7b61b0ac49cb

Obezita představuje opravdu veliký epidemiologický problém. Podobně jako epidemie kterékoli jiné nemoci může být epidemie obezity rozdělena do 4 fází.

První fáze je charakterizována progresivním zvyšováním procenta lidí s nadváhou a obezitou. Tento jev pozorujeme prakticky již od počátku 70. let minulého století.

Pro druhou fázi, ve které se právě nyní nacházíme, je typický progresivní nárůst nemocí způsobených obezitou. Týká se to zejména tzv. metabolického syndromu, nemocí jater, cukrovky, apod.

Třetí fáze je již charakterizována dopadem těchto doprovodných nemocí způsobených obezitou na celkový zdravotní stav a délku života populace. Odhaduje se, že obezita v nadcházejících několika desetiletích významně zkrátí průměrnou délku života, údajně o 2 až 5 let, což je efekt srovnatelný s úmrtími způsobenými všemi nádorovými onemocněními dohromady. Ví se například, že obézní dospívající dívky mají ve srovnání se stejně starými štíhlými vrstevnicemi 2 až 3 krát vyšší riziko náhlého úmrtí ve svém středním věku.

Konečně ve čtvrté fázi dojde k výrazné akceleraci nárůstu obezity zejména v důsledku tzv. transgeneračních mechanismů, které v podstatě znamenají, že obézní matka má mnohem vyšší riziko, že porodí dítě, které se stane obézním, než pokud by v těhotenství měla pouze fyziologickou váhu. Nejde jen o genetickou zátěž, která samozřejmě hraje svou roli, jedná se zejména o tzv. prenatální programování, kdy novorozené dítě má již z prenatálního období nastavené metabolické mechanismy, které ho předurčují stát se obézním. Dokladují to například výsledky jedné nedávné studie, podle kterých je jasná souvislost mezi stavem výživy (rozumějte nadváhou a obezitou) v 7 letech u dětí matek, které měly během těhotenství vyšší hladiny cukru (které úzce souvisí i s nadváhou a obezitou matek).

Závěrem k této sérii článků lze shrnout, že současná situace stavu výživy naší populace není příliš radostná a vzbuzuje obavy i do blízké budoucnosti. I proto je tak důležité pro každého z nás mít o problematice nadváhy dostatek informací, abychom s ní dokázali účinně bojovat.