Obezita může být i infekčního původu!

bacteria-163711_1280

Zní to neuvěřitelně, ale některé viry mohou opravdu vést ke vzniku obezity. Existuje nejméně 7 druhů virů, které způsobují obezitu u experimentálních zvířat. U člověka byly popsány takové viry dva, oba patřící do skupiny tzv. adenovirů. Bylo prokázáno, že jedinci mající protilátky proti nejznámějšímu z těchto virů, adenoviru 36, mají významně vyšší body mass index (BMI), ve srovnání s jedinci bez těchto protilátek. Tyto protilátky se vyskytují u více než 30% obézních jedinců, ale jen u 11% lidí s normálním BMI.
Není tedy vyloučeno, že v blízké budoucnosti budeme léčit některé tlouštíky antimikrobiálními léky :-).

Více v článku
Obezita může být i infekčního původu!