Obezita a metabolický syndrom

pexels-photo-2119758

Metabolický syndrom zná mimo lékařskou veřejnost jen málokdo. Přitom jeho výskyt stoupá extrémním způsobem a ukazuje se, že metabolický syndrom velmi významným způsobem ovlivňuje výskyt nemocí srdce a cév, ale i prognózu cukrovky a arteriální hypertenze.

O co se tedy jedná?

Definic a tedy diagnostických kritérií je několik, liší se však jen podle toho, kdy a která odborná skupina je vydala. Diagnostická kritéria se totiž každým rokem zpřísňují, takže většinou platí právě ta poslední.

Mezi tato kritéria patří podle definice Světové zdravotnické organizace z roku 1999:

1. přítomnost jedné z následujících tří složek:

  •  porušená glukózová tolerance (lékařský termín značící narušení metabolismu krevního cukru, ačkoli se ještě nejedná o cukrovku),
  •  přítomnost tzv. inzulínové rezistence, což je stav při kterém slinivka břišní produkuje relativní dostatek inzulínu, ale vzhledem ke značnému objemu tukové tkáně, na kterou inzulín má působit, je jeho množství fakticky nedostatečné.

2. Přítomnost alespoň dvou ze čtyř následujících složek:

  •  abdominální (břišní) obezita definovaná jako hodnota poměru pas/boky (WHR) nad 0,85 u žen a nad 0,90 u mužů, nebo BMI nad 30 kg/m2,
  •  přítomnost krevní bílkoviny albuminu v moči, nízký HDL cholesterol a vysoké triacylglyceroly (triglyceridy) v krvi.

V praxi se však tento systém neosvědčil ze 2 důvodů. Zaprvé proto, že při enormním počtu pacientů v populaci bylo velmi obtížné podle tohoto složitého systému diagnostikovat tyto pacienty a za další proto, že některá kritéria se ukázala jako příliš měkká. Proto v současnosti používáme diagnostická kritéria Mezinárodní diabetologické společnosti (IDF) z roku 2005, mezi které patří:

1. abdominální obezita definovaná pro Evropany jako obvod pasu vyšší než 94 cm (muži) a 80 cm (ženy),

2. Přítomnost alespoň dvou ze čtyř následujících složek:

  •  triacylglyceroly (triglyceridy) v krvi nad 1,7 mmol/l,
  •  krevní tlak nad 130/85 (arteriální hypertenze) (všimněte si, jak došlo během 6 let k přehodnocení horní hranice ¨fyziologického¨ krevního tlaku),
  •  glykémie nalačno (hladina cukru v krvi) nad 5,6 mmol/l,
  •  HDL cholesterol v krvi pod 1,1 mmol/l pro ženy a pod 0,9 pro muže.