Tesofensin, nový lék v léčbě obezity?

photo-1544991875-5dc1b05f607d
Podle dánských vědců je tesofensin novým lékem pro léčbu obezity, je zhruba dvakrát účinnější v porovnání se současnými léky používanými v terapii obezity.
Lék vyvinula dánská farmaceutická společnost Neurosearch A/S. Jedná se o nový typ léku, který působí na chuťová centra v mozku a ovlivňuje tvorbu důležitých hormonů noradrenalinu, dopaminu, a serotoninu.
Již byla provedena i pilotní studie zveřejněná v prestižním lékařském časopise Lancet, která prokázala výrazný účinek tesofensinu na léčbu obezity. Během půlroční léčby shodili pacienti léčení tímto lékem 14 kg, zatímco obézní nemocní dostávající placebo zhubli jen o 2,5 kg.
Je však třeba dodat, že léčba nebyla zcela bez nežádoucích účinků a byla doprovázena zvýšením krevního tlaku a také některými psychickými problémy.
Lék by mohl být uveden na trh podle představitelů dánské společnosti během 4 let za předpokladu, že další studie potvrdí účinky a neprokáží závažnější dopad na zdraví pacientů.