Obezita a nádory

pexels-photo-2182972

S obezitou souvisí i některá nádorová onemocnění. Když jsem psal, že kardiovaskulární nemoci jsou nejčastější příčinou úmrtí v České republice, měl bych dodat, že nádorová onemocnění jsou druhou nejčastější příčinou úmrtnosti v západní Evropě i v severní Americe. Mezi nádory s prokázaným vztahem k nadváze a obezitě patří zhoubné nádory tlustého střeva, jícnu, prostaty, jater, dělohy, prsu, ledvin, žlučníku a lymfatických uzlin.

Odhaduje se, že v celé Evropské unii může obezita každým rokem za 78 000 nových případů nádorových onemocnění. Stejně tak se uvádí, že za celých 20% zhoubných nádorových onemocnění u žen a 15% u mužů může obezita. Pokud bychom vzali v úvahu jen nádorová onemocnění prsu, dělohy, tlustého střeva, jícnu a ledvin, pak obezita může až za celou třetinu případů těchto zhoubných nádorů.

V listopadu 2007 vyšly v odborném tisku výsledky studie provedené na ohromném počtu 2,3 miliónu Američanů. V této práci byl porovnáván vztah mezi obezitou a příčinami úmrtí v této populaci. Bylo zjištěno, že na nemoci srdce a cév zemřelo 37% lidí, na nádorová onemocnění pak 24% obyvatel, z čehož celých 32% mělo vztah k obezitě. Dalších 5% lidí zemřelo na cukrovku a její komplikace. Z těchto čísel je patrné, jak ohromná část úmrtí může mít vztah k nadváze a obezitě.

Obezita dále zvyšuje riziko úmrtí na nádorové onemocnění, pokud se srovnávají štíhlí a nemocní s nádorovými chorobami. Jinými slovy obézní lidé s nádory mají horší prognózu než lidé štíhlí se stejnou nemocí.

Důvody, proč mají obézní lidé vyšší riziko vzniku nádorových onemocnění, nejsou úplně známé. V některých případech je však souvislost zřejmá. Jedná se zejména o výše zmíněnou rakovinu jícnu při gastroezofageální refluxní chorobě doprovázející obezitu, dalším příkladem je rakovina žlučníku, pro kterou je významným rizikem přítomnost žlučových kamenů častých u obézních nemocných. Nadměrné množství tukové tkáně je také významným zdrojem estrogenů (ženských pohlavních hormonů), což by mohl být významný rizikový faktor pro rakovinu dělohy a prsu, které jsou časté u obézních žen (viz výše). Porucha metabolismu inzulínu by pak mohla hrát roli při vzniku a rozvoji rakoviny tlustého střeva.