antioxidanty

Infekční nemoci dýchacích cest, aneb malý průvodce jejich příčinami i mechanismů, jakými se jim lidské tělo brání - z pera Ondry Vojtěchovského, lékaře zabývajícího se sportovní medicínou. Léčba -...
Odhaduje se, že životní styl a dietní faktory se podílejí z 30-70 % na vzniku nádorových a kardiovaskulárních onemocnění. Je prokázáno, že na čtyřech z 10 nejvýznamnějších příčin úmrtí ve Spojených...