CRP

Je již dlouhou dobu známo, že obezita je doprovázena chronickými zánětlivými projevy, které se v konečném důsledku spolupodílejí i na rozvoji kardiovaskulárních onemocnění. Vědci však nyní přicházejí...
C-reaktivní protein, známý pod zkratkou CRP, je dnes rutinně využíván pro diagnostiku zánětlivých onemocnění, zejména bakteriálního původu. Dnes již většina dětských ordinací je vybavena přenosnými...