Běhat ve stáří se vyplatí!

photo-1575572779113-49527c36dd19

Opravdu, běhání, ale i jakákoli jiná pravidelná aerobní aktivita (chůze, plavání, kolo, brusle, aerobní cvičení, apod.) se opravdu vyplatí, neboť lidé, kteří žijí tímto způsobem, mají mnohem méně zdravotních problémů a komplikací a dožívají se vyššího věku. Ačkoli existují mezi lidmi různé názory na, jak moc je zdravé sportovat ve vyšším věku, stanoviska odborníků jednoznačně podporují pravidelné sportovní aktivity. Takto vyznívají i lékařské studie. Před několika lety publikovaná práce amerických odborníků prokázala na rozsáhlém souboru lidí ve věku 50 až 72 let sledovaných po dobu 13 let, že ti, kteří pravidelně běhali (jednalo se o rekreační běžce organizované ve sportovním běžeckém klubu), měli o celých 64% nižší úmrtnost ve srovnání se stejně starými lidmi, kteří nesportovali, a to ve při srovnávání všech hlavních příčin úmrtnosti. Navíc, sportující lidé byli v průměru o téměř 9 let déle schopni se sami o sebe starat, ve srovnání s nesportujícími. Pravidelné sportování po celý život a určitě ve vyšším věku je tedy jednoznačně spojeno s delším a kvalitnějším životem, což bychom si měli všichni uvědomit.