Dieta dle krevních skupin

photo-1521986329282-0436c1f1e212

U člověka existuje mnoho systémů krevních skupin, z nichž mezi nejvýznamnější patří AB0 a Rh systémy, z těchto poznatků vychází evoluční teorie vývoje krevních skupin.

Krevní skupina 0

Někteří autoři se domnívají, že krevní skupina 0 byla první skupinou, která se objevila u našich předků nazývaných ¨lovci-sběrači¨ někdy před 40 000 – 50 000 lety. Tito naši předkové jedli zejména maso. Z tohoto důvodu se jejich zažívací systém měl vyvinout tak, aby byl schopen dostát požadavku trávit velká množství masa. Vzhledem k souběhu těchto skutečností, tedy objevení se krevní skupiny 0 u konzumentů masa, Dr. D´Adamo doporučuje, aby všichni jedinci s touto krevní skupinou konzumovali zejména maso. Neměli by jíst mléčné produkty a produkty z mouky, neboť takové potraviny tenkrát neexistovaly. Vzhledem k typickým aktivitám těchto našich předků, jsou u jedinců s krevní skupinou 0 upřednostňovány dynamické a agresivní sportovní aktivity.

Krevní skupina A

Jako druhá se vyvinula krevní skupina A, a to někdy okolo let 15 000 až 20 000 př.n.l. V této době již naši předkové začali hospodařit a vytvářet jakési farmářské komunity. Z tohoto důvodu jsou produkty z hospodářských plodin nejlépe tolerovány jedinci s krevní skupinou A. Zelenina a rostlinné bílkoviny se spolupodílejí na správném vývoji těchto jedinců. Nicméně brambory, mléko, máslo a živočišné tuky nejsou dovoleny.

Krevní skupina B

Krevní skupina B se pravděpodobně vyvinula v Himalájích někdy před 10 000 až 15 000 lety u našich nomádských předků. Tito předkové (typicky se jednalo o mongolské národy) nesídlili na jednom místě, chovali koně, jedli prakticky cokoli a byli velmi adaptovatelní. Toto je jediná skupina, která je schopná tolerovat mléko a mléčné produkty. Tito jedinci se skupinou B tedy mohou jíst tyto potraviny, stejně tak jako maso či hospodářské plodiny.

Krevní skupina AB

Jako poslední se prý vyvinula krevní skupina AB, k čemuž došlo někdy před 1000 lety jako výsledek smíšení farmářů s nomády. Jedinci s touto krevní skupinou tedy mohou konzumovat potraviny, které jsou povoleny jak u skupiny A, tak u skupiny B (s výjimkou mléka). Jedinci s krevní skupinou AB nemají protilátky proti antigenům A ani B a měli by být chráněni před autoimunními chorobami (to jsou nemoci, kdy imunitni systém napadá vlastní tkáně, těchto nemocí je obrovská řada). Na druhou stranu, protože jejich imunitní systém není tak ostražitý, hrozí těmto jedinců větší riziko nádorových onemocnění, proto by měli konzumovat velká množství potravin s potenciálně preventivními protinádorovými účinky. Jedinci s krevní skupinou AB mají zároveň problémy s trávením masa, proto by ho měli jíst jen v malých množstvích.

Historie diety dle krevních skupin

Dieta podle krevních skupin byla vyvinuta Dr. D’Adamem, který věří, že naše základní krevní skupina určuje, jakým způsobem se vypořádáme s jednotlivými potravinami, tedy jakým způsobem budou v organismu metabolizovány. Jeho teorie vychází z myšlenky, že každá krevní skupina určuje na povrchu červených krvinek specifický antigen (látku, kterou by člověk s jinou krevní skupinou rozeznával jako cizí a vyvinul by proti ní imunitní reakci – proto člověk nemůže dostat krev od kohokoli).

Tento antigen však podle autora této diety má schopnost reagovat negativně s některými potravinami, což může vyústit i v celou řadu zdravotních problémů. Dr. D´Adamo dále věří, že krevní skupina určuje například kyselost žaludečních šťáv a účinnost enzymů zažívacího traktu. Na základě těchto (bohužel nikterak nepodložených) tvrzení tělo zpracovává a vstřebává jednotlivé živiny různě účinně, právě v závislosti na konkrétní krevní skupině. Dodržuje-li jedinec dietní doporučení podle své krevní skupiny, mělo by docházet ke snižování hmotnosti.
Tato dieta má i své pseudovědecké opodstatnění ve faktu, že podle autora došlo k vyvinutí krevních skupin během evoluce, a tudíž bychom měli jíst to, co jedli naši předkové s těmito konkrétními krevními skupinami typickými pro daná historická údobí.

Co říká moderní věda?

První větou nutno okamžitě zdůraznit, že tato dieta zcela postrádá své vědecké opodstatnění a neexistuje v lékařském světě ani jediný odborník na výživu, který by tento typ diety uznával. Toto tvrzení platí s plným vědomím populárnosti této diety i v České republice. Jako objektivní důkaz může posloužit každému čtenáři vlastní prohledání lékařské databáze Pubmed, která obsahuje 16 miliónu odborných článků z celé medicíny publikovaných od roku 1950(Pubmed). Po zadání klíčových slov ¨blood group diet¨ se objeví jen a pouze negativní články jednohlasně zpochybňující smysl této diety.

Navíc odborníci na genetický vývoj nahlížejí na evoluci krevních skupin zcela jinak. Podle objektivních dat je nejstarší krevní skupinou skupina A.

Jiní vědci zpochybňují úlohu tzv. lektinů (což jsou mimo jiné právě ty látky, které jsou zodpovědné za antigenicitu červených krvinek) v potravě. Německá společnost pro výživu (Deutsche Gesellschaft für Ernährung, DGE) považuje většinu rostlinných lektinů za neškodné, a reakce těchto lektinů s imunitním systémem člověka nebyla nikdy popsána. Naprosto také chybí jakýkoli důkaz o pozitivním vztahu mezi dietou podle krevních skupin a výskytem jakýchkoli nemocí člověka.

Dále existují oprávněné obavy z možných rizik zejména dietních programů pro jedince s krevními skupinami 0 a A, protože významně omezuje konzumaci některých důležitých skupin potravy. Například zákaz mléčných produktů vede často k nedostatku vápníku, což sebou nese riziko osteoporózy (řídnutí kostí s jejich zvýšenou lámavostí), omezení masa sebou zase nese riziko nedostatku železa, což může vést i k rozvoji chudokrevnosti (anémie).

Které potraviny jsou u této diety dovoleny?

Na základě výše uvedené evoluční teorie má každá ze čtyř krevních skupin detailní seznam potravin, které by měly být vyloučeny, stejně tak jako ty, které jsou dovoleny. Uvádíme některé příklady:

Krevní skupina 0

Jedinci s touto krevní skupinou by měli dodržovat vysokobílkovinnou, nízkosacharidovou dietu s neomezeným množstvím masa, ryb, olivového oleje, ale bez mléčných produktů. Přiměřeně se mohou konzumovat vejce, ořechy, určitá zelenina a ovoce, těstoviny a rýže. Doporučována jsou intenzivní aerobní cvičení, běhání, aerobik, apod. Jedná se v podstatě o variantu Atkinsovy diety popsané v kapitole o dietách s nízkým obsahem sacharidů (viz Diety s nízkým obsahem sacharidů).

Krevní skupina A

Jedinci s touto krevní skupinou by měly dodržovat prakticky vegetariánskou dietu, nicméně mléko a mléčné produkty nejsou dovoleny. V neomezeném množství jsou naopak dovoleny těstoviny, rýže, ovoce a zelenina. Ze cvičení jsou doporučovány mírnější aktivity, například golf, nebo jóga.

Krevní skupina B

Pouze zhruba 1 člověk z 10 má krevní skupinu B, což je opravdu škoda, uvážíme-li, že podle D´Adamovy diety mají jedinci s krevní skupinou B nejméně dietních omezení. Opravdu je jen velmi málo potravin, které nejsou povoleny, a tyto zahrnují například ořechy či jiná semena, povolena jsou jen velmi malá množství potravin s velmi vysokým obsahem sacharidů. Z fyzických aktivit jsou doporučovány takové, které zahrnují určitý podíl mentální složky, jako jsou například tenis, sporty, kde hraje roli rozvaha a strategie. Doporučováno je i plavání či pěší túry.

Krevní skupina AB

Jedinci s touto vzácnou krevní skupinou by měli, jak již bylo uvedeno výše, konzumovat potraviny a jídla doporučovaná pro skupiny A i B. To je trochu nesrozumitelné, neboť skupina B může jíst téměř vše, zatímco skupina A jsou spíše vegetariáni. V praxi to vypadá tak, že jedinci se skupinou AB jedí zejména vegetariánskou dietu s občasnou konzumací masa, ryb a mléčných produktů. Podobně je to i s fyzickou aktivitou. Doporučovány jsou po stránce intenzity mírnější sporty prokládané intenzivnějšími aktivitami.

Shrnutí jednotlivých potravin:
Všechny potraviny jsou klasifikovány podle krevních skupin do třech kategorií: „prospěšné“ (+), „dovolené“ (0) a „nedovolené“ (-).

Potravina

Krevní skupina

 

0

A

B

AB

Maso

+

+

+

Zelenina

+

+

+

+

Ovoce

+

+

+

0

Celozrnné potraviny

+

Ryby

+

+

0

+

Mléko

+

 

Shrnutí typů krevních skupin:
Skupina 0 = Lovec/Sběrač
Skupina A = Kultivátor/Farmář
Skupina B = Nomád
Skupina AB = Splynutí skupin A a B

  • Více článků naleznete v rubrice: Diety